SHIACTA

Sr.No.

Name

Position

1.

Dr. Ishrat Husain

President

2.

Dr. S. Sartaj Shabbar Rizvi ‘Arshi’

Vice President

3.

Dr. S. Shafi Haider Amil

Vice President

4.

Dr. Agha Parvez Masih

Gen. Secretary

5.

Dr. Mehdi Abbas Rizvi

Treasurer

6.

Dr. Shaad Husain

Joint Secretary

7.

Dr. Shabihe Raza Baqri

Joint Secretary

8.

Dr. Syed Rais Haider

LUACTA Representatives

9.

Dr. Pradeep Sharma

LUACTA Representatives

10.

Dr. Bhuvan Bhasker Srivastava

LUACTA Representatives